Produktbeskrivelse på DampStop

Frossen fugtspærre mod opstigende fugt.


DampStop er en langsomt diffunderende fugtspærre, som virker effektivt mod opstigende fugt i murværk.

Alt hvad du behøver for at bruge DampStop, udover dit normale værktøj, er en fryser til at nedfryse materialet. DampStop er en nem måde at opnå fugtisolering med væsentlige besparelser.

Fordele

  • Teknisk spredning er den mest effektive måde at opnå kemisk fugtisolering
  • DampStop pakkerne indføres i fugen, som er hovedvejen for al opstigende fugt
  • Kapillær reaktion sikrer, at det optøende materiale langsomt følger den naturlige vej for den opstigende fugt; en klar fordel som sikrer, at fugtspærren placeres, hvor det er mest effektivt.
  • I frossen form er DampStop nem at håndtere og hurtig at ilægge. Materiale- og arbejdsomkostninger reduceres derved væsentligt Korrekt dosering sikres: spredning forhindrer spild i eventuelle hulrum.
  • Beholdere til flydende væske og større trykudstyr er ikke nødvendigt Der er ingen væske som kan spildes og derved skabe sundhedsfare Ingen brandfarlige materialer, DampStop processen er helt uden brandfare
  • Alle vægge kan normalt behandles fra den ene side, ydervægge kan generelt behandles udefra. Forstyrrelser hos kunden og deres virksomhed er derfor minimal
  • Lugtfri


Anvendelse
DampStop anvendes mod opstigende fugt i enhver form for murværk.

I forhold til andre kemiske fugtisoleringteknikker, så kan man med DampStop systemet opnå betydelige besparelser i arbejds- og materialeomkostninger.

Det er effektivt og har en høj tilpasningsevne. Eftersom det skaber en komplet vandafvisende barriere, kan der tilbydes en lang garanti.

Udførelse
1. Kassen med stave lægges i fryseren før brug (minimum 2 døgn anbefales).

2. Der bores en række vandrette huller i murværket med et 22 mm bor.

Normalt bores i nederst tilgængelige fuge:
 

                               Bor her


3. De frosne stave lægges i.

Stavene skubbes ind i hullet én efter én til hullet er fyldt (afhænger af murens tykkelse). Det der stikker ud knækkes af og stoppes i næste hul. Processen fortsættes til alle hullerne er fyldte.

Når de frosne stave er tøet op og suget ud i konstruktionen gentages ilægning af stave. Ilægning udføres ialt 4 gange. Der går normalt 1-2 timer mellem ilægning af stavene.

4. Hullerne lukkes evt. med lidt mørtel (fyldes ikke op).

Dækningsgrad

Leveres i kasser med 250 stænger, som rækker til behandling (fire fyldninger) af 7,5 meter i en 250 mm tyk væg.

Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.

  Download:


Produktbeskrivelse

Brochure