Produktbeskrivelse på Duraton

Langtidsvirkende overfladebehandling


Beskrivelse
Duraton er et produkt til hærdning, forsegling og permanent støvbinding af beton. Det er udviklet på basis af mange års erfaring i branchen og i samarbejde med kemiingeniører i betonindustrien.

Fordele
God membranhærdereffekt
Hindrer sprækkedannelse
God indtrægningsevne i betonen
Langvarig beskyttelse af betonen
Modvirker frostsprængning
Hærdning, forsegling og permanent støvbinding i ét produkt

Anvendelse
Behandling med Duraton gør betonen mere slidstærk og resistent mod væske. Der er tale om en form for permanent imprægnering, hvor produktet trænger op til 12 mm ned i betonoverfladen. På denne måde vil der ikke forekomme afskalning, som det er tilfældet ved belægninger. Derudover har behandling med Duraton den fordel, at betonen forbliver diffusionsåben. Ved behandling af gulvet med Duraton, beskyttes gulvet mod nedbrydning og støvdannelse i minimum 10 år. Desuden øger Duraton overfladens slagfasthed.

Duraton er således velegnet til at tætne og reducere sprækker i betongulv og til at opnå beskyttelse mod de fleste organiske syrer, alkalier, salte, fedt, olier og opløsningsmidler. Produktet er dermed velegnet til lagerbygninger, produktionshaller, parkeringsgulve o.lign. Duraton giver også en øget beskyttelse mod indtrængning af uorganiske syrer ved udslip og tilsmudsning samt lækage, hvor snavset skal fjernes og gulvet rengøres.

Behandling med Duraton ændrer ikke betonens udseende. Betonen efterlades med sit naturlige udseende. Gulvet bliver nemmere at vedligeholde og rengøre.

Påføring
1. Forberedelse af overfladen

Arealet, som skal behandles, fejes ellers skrubbes med en kost. Der spules efter med vand for at fjerne støv og skidt. Derefter skal overfladen tørre. Duraton kan påføres fugtige overflader, sålænge alle pytter er svabet op eller skrabet væk, så Duraton ikke bliver fortyndet, før det trænger ned i betonen.

For at Duraton skal kunne trænge ned i betonen og reagere med betonens bestanddele er det vigtigt, at porrerne er åbne. Det vil sige, at betonen skal være fri for snavs, olier eller andet som vil forhindre, at Duraton kan trænge ned i betonen. I sådanne tilfælde kan gulvet med fordel renses med Bio-Clean.

2. Påføring
Trin 1 Duraton påføres umiddelbart efter den sidste færdigbehandling af betonen, så snart den er fast nok til at gå på, og før hårfine linier og temperatursprækker begynder at opstå. Overfladen holdes fugtig med Duraton i 30 min.

Trin 2 Når Duraton begynder at trænge ned i overfladen og overfladen bliver géléagtig og glat, sprinkles let efter med vand.

Trin 3 Når overfladen igen begynder at tørre og bliver géléagtig og glat, spules overfladen med vand og skrabes helt tør for at fjerne overflødig Duraton.

På overflader udendørs er det ikke nødvendigt at spule, men overflødig Duraton skal skrabes eller fejes væk fra overfladen efter 30-40 min.


Vedligeholdelse
Vask med et mildt rengøringsmiddel eller våd moppe. Oliepletter og dækmærker fjernes med Bio-Clean.

Dækningsgrad
Én liter Duraton dækker ca. 5 m². Dækningsgraden varierer afhængig af betonens porøsitet.

Begrænsninger
Ikke til forsegling af gasbeton eller andet ekstremt porøst murværk, der indeholder huller og luftlommer. Ikke velegnet til arealer, som tidligere er blevet behandlet med andre overfladebehandlingsprodukter, medmindre de er blevet fjernet kemisk eller mekanisk. Overfladen af betonen og lufttemperaturen skal være over 1°C.

MAL-Kode: 00-4Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.

  Download:

Produktbeskrivelse

Brochure
Møbellager, Tvilim-Scanbirk


Stavfabrik, Junkers