Produktbeskrivelse på Bio-Clean

Biologisk nedbrydeligt affedtningsmiddel og rensemiddel til betongulve

Beskrivelse
Bio-Clean fjerner effektivt olie- og fedtlag, dækmærker samt mange andre forurenende stoffer på betonflader. Bio-Clean fjerner ligeledes hurtigt maling og dækmaterialer på både ny og gammel beton. Det er også effektivt til fjernelse af graffiti. Bio-Clean er et koncentreret, vandopløseligt, citrusbaseret affedtnings- og rensningsmiddel, som er biologisk nedbrydeligt. Bio-Clean indeholder stærkt emulgerende stoffer, der trænger dybt ned i betonoverfladen og kemisk fjerner de uønskede materialer hurtigt og grundigt.

Bio-Clean er både mere sikker at bruge og mere effektiv end konventionelle opløsningsmiddelbaserede rengøringsprodukter.

Fordele
 • 100% biologisk nedbrydeligt
 • Miljøvenligt og ikke sundhedsskadeligt
 • Særdeles effektivt til fjernelse af de fleste belægninger
 • Har en behagelig appelsinduft
 • Fortyndes med vand
 • Stor opløsende effekt og langsom tørring af Bio-Clean sikrer dyb indtrængning og grundig fjernelse af belægning
 • Ikke brændbart
 • Ikke giftigt

Anvendelse
Bio-Clean anvendes til lagerhaller, p-kældre, transportcentre, distributionshaller, produktionsvirksomheder, maskinfabrikker, værksteder, idrætsanlæg, flyhangarer, køkkener, restauranter, bagerier og andre steder, hvor der skal bruges et kraftigt rensningsmiddel til beton. Bio-Clean kan anvendes udendørs såvel som indendørs. Bio-Clean leveres i koncentreret form, som skal fortyndes med vand til de fleste opgaver.

Påføring
 1. Til almindelig rengøring fortyndes Bio-Clean med vand (1 del Bio-Clean til 9 dele vand) afhængig af opgavens sværhed. Blandingsforholdet 1:4 eller 1:5 er tilstrækkelig til de fleste opgaver. For at afgøre hvilken fortynding der skal anvendes udføres først en test på overfladen. Bio-Clean påføres med lavtrykssprøjte, moppe eller gulvmaskine. Dækningsgraden er 2,5-5 m2 pr. liter. Når Bio-Clean er påført skal det virke i 10-20 minutter samtidig med, at gulvet skrubbes med gulvskrubbe eller gulvvasker med stive nylonbørster.
 2. Så snart belægningen er løsnet, skal Bio-Clean skrabes af eller opsamles med støvsuger. Der skylles efter med rigeligt vand. Meget svære pletter eller belægninger fjernes med endnu et lag Bio-Clean.
 3. Særligt tykke olie- og fedtlag bør skrabes af efter påføring af ufortyndet Bio-Clean.
 4. For at fjerne curingprodukter fra betonoverfladen, bruges Bio-Clean fortyndet 1:3 eller 1:4. Et jævnt lag Bio-Clean påføres med lavtrykssprøjte eller gulvmaskine. Dækningsgraden er 5-7,5 m2 pr. liter. Når Bio-Clean er påført skal det virke i 20-30 minutter samtidig med, at gulvet skrubbes med gulvskrubbe eller gulvvasker med aluminiumoxid imprægnerede stive nylonbørster. Overfladen skrabes ren og skylles efter med rigeligt vand.
 5. Dækmærker efter gaffeltruck fjernes nemt med Bio-Clean fortyndet 1:5 eller 1:6. Der bruges gerne en automatisk gulvvasker.

Begrænsninger
Ikke til påføring på kompositmaterialer, teglsten eller fliser. Ikke til påføring på malede overflader medmindre hele overfladen skal renses for maling.Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
 
  Download:

Produktbeskrivelse