Produktbeskrivelse på Stifel

Til forsegling af beton og murværk

Beskrivelse
Stifel VC er et vand- og silanbaseret produkt til forsegling af beton og murværk. Overfladen bliver beskyttet mod vandindtrængning og tø- og frostskader. Overfladen ændrer ikke karakter eller udseende efter påførsel af Stifel VC, som er en mælkehvid væske, der trænger op til 12 mm ned i betonen afhængig af betonens porøsitet. Betonen forbliver dog diffusionsåben. Stifel VC er desuden specielt fremstillet til at afvise kloridioner i tøsalt.

Fordele

  • Dyb indtrængning i betonen
  • Fordamper ikke under påføring
  • Ændrer ikke overfladens karakter og udseende
  • Kan bruges både inden- og udendørs
  • Forlænger betonens levetid
  • Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

Anvendelse
Stifel VC er velegnet til at beskytte beton og murværk, som bliver udsat for vand, vandbårne kemikalier, salt, syreregn, tø- og frostskader, rust fra armeringsjern osv. Stifel VC er således velegnet til behandling af facader, broer osv. Stifel VC kan bruges til både ny og eksisterende beton. Produktet ændrer ikke overfladens karakter og udseende.

Forberedelse af overfladen
Betonen skal være mindst 28 dage gammel. Betonen skal være tør, fri for støv, olie, fedt, dækmærker, overskydende curingmateriale, maling, forseglingsprodukter og/eller andre fremmede materialer.

1. Ny beton eller murværk
Rengør overfladen, således at Stifel VC kan trænge uhindret ned i overfladen. Lad det rengjorte område tørre i 48 timer eller mere om nødvendigt inden påføring af Stifel VC.

2. Eksisterende beton
For at opnå det bedste resultat ved beton af ældre dato, skal overfladen rengøres før behandling. Rengøring kan evt. foretages ved at sandblæse eller højtryksspule (3000 psi) med vand for at fjerne forurenende stoffer og åbne betonen, således at Stifel VC kan trænge ned i betonen.

Lad sandblæste eller højtryksspulede arealer tørre mindst 48 timer inden påføring af Stifel VC.

Påføring
Afskærm eller afdæk glas, kakler, buskads og anden vegetation mod utilsigtet kontakt med Stifel VC.

Inden påføring omrøres beholderen grundigt. Stifel VC påføres med en kost eller sprøjte. Undgå at materialet løber. Bliv ved med at påføre Stifel VC, indtil overfladen er mættet. Afhængig af overfladens porøsitet er dækningsgraden 3-4 kvm/liter.

Vedligeholdelse
For at opnå så lang en levetid som muligt, bør behandlede områder fejes og/eller vaskes mindst en gang hver tredje måned. Områder som udsættes for trafik eller anden slidpåvirkning bør genbehandles, når det behandlede lag er ved at være slidt af – dvs. betonen er slidt ca. 12 mm ned, hvilket svarer til den dybde, Stifel VC er trængt ned i betonen.

Begrænsninger
Udelukkende til industriel anvendelse. Betonen skal være mindst 28 dage gammel. Kan ikke anvendes, hvis overfladetemperaturen er under frysepunktet. Påføring på utilstrækkeligt rengjorte eller våde arealer kan forringe resultatet og give skjolder eller misfarvning.

Må ikke komme i kontakt med butimenbaserede eller opløsningsmiddelbaserede fugemasser, tætningsmasser, membraner, belægninger el.lign. Må heller ikke påføres ikke færdigthærdet curingmateriale af nogen art.

Ikke til påføring på glas eller kakler. I tilfælde af spild på sådanne materialer, tørres det øjeblikkeligt af med en blød klud og mineralsk terpentin. Stifel VC kan i nogle tilfælde skade vegetationen, hvis det utilsigtet skulle komme i kontakt med tilstødende planter. Stifel VC vil ligeledes i nogle tilfælde angribe maling, tætningsmaterialer, forseglingsmateriale og belægninger. Hvis der forekommer sådanne materialer på det område, som skal behandles, bør man udføre en prøve inden behandling.

Indpakning
Leveres i beholdere à 19 liter og 208 liter.

Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur. Udsættes produktet for frost, kan det blive ødelagt. Sørg for at låget slutter tæt og læg beholderen ned eller dæk beholderen til for at undgå vandsamling på toppen af beholderen.

Holdbarhed
1 år fra påstemplede fabrikationsdato.

Mal-kode: 00-1Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
  Download:

Produktbeskrivelse

Brochure


Stifel ses ikke efter behandlingen.
Miljøvenlig imprægnering uden silikoneBehandlet løst sand med vanddråbe påBehandlet og ubehandlet mursten