Cases

Dolenco har gennem de seneste 15 år været involveret i tætning af alt lige fra elevatorgruber til parkeringskældre og vandbeholdere.

Baljebanen, Tivoli København


Tætning af delvist nystøbt kanal og tætning/renovering af den bibeholdte del.

Tinghøj vandreservoire


Tætning af støbeskel og flader indefra.
 

Kildeskovshallen


Tætning af sivende støbeskel og flader udefra, mens der var vand i svømmebassinet.

Københavns Metro


Tætning af dæk over station samt tætning af ventilationsskakte, tætning af revner på stationer og på indgang/nedkørsel til tunnel.

   

Koncerthus, Sønderborg


Vandtætning af vægge i koncertsalen. Ekstra besparelser pga hurtig udtørring.

Renovering af 8 broer


Udbedring og beskyttelse af kantbjælker samt støttevægge og underside af konstruktionen.

Motorvejsbro, Ølholm-Uldum


Tætning af betonplade ovenfra med vandtryk nedefra, mens vandet kommer op. 10cm vandstråle.

Sømærket


Vandtætnet kælder bygget ud i havnen, med permanent saltvandspåvirkning.