Produktbeskrivelse på Duraton HSC

Langtidsvirkende overfladebehandling


Beskrivelse
Duraton HSC er et produkt til curing, hærdning og permanent støvbinding af beton. Det er udviklet på basis af mange års erfaring i branchen og i samarbejde med kemiingeniører i betonindustrien.

Fordele
God membranhærdereffekt
Hindrer sprækkedannelse
God indtrægningsevne i betonen
Langvarig beskyttelse af betonen
Modvirker frostsprængning
Curing, hærdning og permanent støvbinding i ét produkt

Anvendelse
Behandling med Duraton HSC gør betonen mere slidstærk og resistent mod væske. Der er tale om en form for permanent imprægnering, hvor produktet trænger op til 12 mm ned i betonoverfladen. På denne måde vil der ikke forekomme afskalning, som det er tilfældet ved belægninger. Derudover har behandling med Duraton den fordel, at betonen forbliver diffusionsåben. Ved behandling af gulvet med Duraton, beskyttes gulvet mod nedbrydning og støvdannelse i minimum 10 år. Desuden øger Duraton overfladens slagfasthed.

Duraton HSC er således velegnet til at tætne og reducere sprækker i betongulv og til at opnå beskyttelse mod de fleste organiske syrer, alkalier, salte, fedt, olier og opløsningsmidler. Produktet er dermed velegnet til lagerbygninger, produktionshaller, parkeringsgulve o.lign. Duraton giver også en øget beskyttelse mod indtrængning af uorganiske syrer ved udslip og tilsmudsning samt lækage, hvor snavset skal fjernes og gulvet rengøres.

Behandling med Duraton HSC ændrer ikke betonens udseende. Betonen efterlades med sit naturlige udseende. Gulvet bliver nemmere at vedligeholde og rengøre.

Påføring
1. Forberedelse af overfladen

Betonen afrenses. Duraton HSC kan påføres fugtige overflader, sålænge alle pytter er svabet op eller skrabet væk, så det ikke bliver fortyndet, før det trænger ned i betonen.

For at Duraton HSC skal kunne trænge ned i betonen og reagere med betonens bestanddele er det vigtigt, at porrerne er åbne. Det vil sige, at betonen skal være fri for snavs, olier eller andet som vil forhindre, at Duraton HSC kan trænge ned i betonen.

2. Påføring
Trin 1 Duraton HSC kan påføres umiddelbart efter betonen er fast nok til at gå på, og før hårfine linier og temperatursprækker begynder at opstå. Påføres med rulle og er klar til gangtrafik efter 60 minutter.


Vedligeholdelse
Vask med et mildt rengøringsmiddel eller våd moppe.

Dækningsgrad
Én liter Duraton HSC dækker ca. 5 m². Dækningsgraden varierer afhængig af betonens porøsitet.

Begrænsninger
Ikke til forsegling af gasbeton eller andet ekstremt porøst murværk, der indeholder huller og luftlommer. Ikke velegnet til arealer, som tidligere er blevet behandlet med andre overfladebehandlingsprodukter, medmindre de er blevet fjernet kemisk eller mekanisk. Overfladen af betonen og lufttemperaturen skal være over 1°C.

MAL-Kode: 00-4

  Download:

Produktbeskrivelse