Ølholm-Uldum

Tætning af revner og porøs beton.

Broer


Beskyttelse af brokonstruktioner mod klorider, carbonatisering og alkali kisel reaktioner hører under de mest kritiske eksponeringer.

Langtidsholdbare og enkle løsninger giver hurtigere implementering, som ofte medfører meget store besparelse, især pga besparelser på det fremtidige renoveringsbudget.

Renovering af beskadiget beton, udtørring af den eksisterende konstruktion og beskyttelse mod fremtidig indtrængning af bla klorider, giver en sikker løsning for fremtiden. 
 
 
   
 
 

Aldershvile Slotspark

Støbning af bro med Xypex Admix
   
 
 

Stibroer Fredensborg

Renovering af kantbjælker.