Inducret-BIS-0/2

Mineralsk baseret primer og rustbeskyttelse
Egenskaber

INDUCRET-BIS-0/2 er en mineralsk baseret, en-komponent rustbeskytter og primer, med følgende egenskaber:

 
  • brugsklar efter blanding med vand
  • vandtæt
  • bestandig over for frost og tøsalt
  • hærder også under dynamisk påvirkninguden revnedannelse
  • særdeles god forarbejdelighed, også på vægge og lofterAnvendelse

INDUCRET-BIS-0/2 anvendes til rustbeskyttelse af armering ved betonrenovering og samtidig som klæber på beton- og mørtelunderlag.

INDUCRET-BIS-0/2 udgør første påføring Ved betonrenovering, hvor der efterfølgende trækkes et passende lag på (til overkant) med INDUCRET-BIS-5/40.Tekniske data

Basis:                       cement
Kornstørrelse:           op til 0,5 mm
Vægtfylde:                1,2 kg/dm3
Anvendelsestid:         ca. 60 minutter ved +20 °C
Temp. ved påføring:   min. ca. +5 °C, maks. ca. +35 °C

Ventetid inden videre arbejde:

Rustbeskyttende:  min. 24 timer (når det er påført med håndkraft)
                           min. 72 timer (mekanisk påføring)
Primer:                vådt i vådt
Rengøring:           værktøjet skal rengøres grundigt med vand efter brug.
Emballage:           poser på 6 kg 25 kg
Opbevaring:         12 måneder ved opbevaring et tørt sted, i original og
                           ubrudt emballage.


Forberedelse af underlaget

Før INDUCRET-BIS-0/2 påføres, skal fritlagt armering rengøres for rust (typisk sandblæses). Armeringen skal være tør og fri for støv og fedt.

Cementbaserede overflader skal være faste, ru og bæredygtige samt uden cementslam, løst materiale eller materialer, der hæmmer vedhæftningen (olie, fedt, gummimærker, malingrester eller andre forurenende stoffer). Forbehandling af underlaget udføres efter behov med f.eks. sandblæsning, højtryksrensning, fræsning eller slibning.

Gennemsnitlig trækstyrke for underlaget: min. 1,5 N/mm2.


Blanding

1. Fremstilling af rustbeskyttelse:

25 kg INDUCRET-BIS-0/2
5,5-5,75 liter vand

2. Fremstilling af primer:

25 kg INDUCRET-BIS-0/2
7,25-7,5 liter vand

Bland INDUCRET-BIS-0/2 med en egnet mixer (maks. 300 o/m) eller i en tvangsblander (blandingstid ca. 3-5 minutter) til en ensartet konsistens. Efter en hærdetid på ca. 2 minutter, omrøres igen. Bland ikke mere, end hvad der kan bruges i løbet af materialets anvendelsestid.

Værktøj:
Rustbeskyttelse: malerpensel
Primer: hård kost, pensel


Påføringsmetode/forbrug

Rustbeskyttelse:
Påfør INDUCRET-BIS-0/2 jævnt i to lag med en malerpensel på den afrensede armering, så den er fulddækket. Når det andet lag er hærdet, trækkes INDU-CRET-BIS-5/40 på.

Primer:
INDUCRET-BIS-0/2  kostes på det matfugtige underlag, så det er fulddækkende, og porerne er fyldte. Det efterfølgende lag, f.eks. reparationsmørtlen INDUCRET-BIS-5/40, skal påføres vådt i vådt.

Materialeforbrug:

Rustbeskyttelse:
Ca. 1,6 kg/m2/mm tykkelse, 
1,0 liter/blanding = 2,03 kg

Primer:
Ca. 1,5 kg/m2/mm tykkelse, 
1,0 liter/blanding = 1,98 kg


Sundhed og sikkerhed

INDUCRET-BIS-0/2 indeholder cement, der danner en alkalisk reaktion med fugt. Undgå derfor kontakt med øjne og hud. Mørtelstænk skal straks vaskes grundigt af med rigeligt vand. Søg hjælp hos en øjenlæge, hvis det kommer i øjnene. Opbevar INDUCRET-BIS-0/2 uden før børns rækkevidde.

Jævnfør gældende sikkerhedsdatablad fra EU om sundhed og sikkerhed.


Anbefalinger
 
  • Når produktet anvendes, skal de personlige sikkerhedsforanstaltninger overholdes (f.eks. egnede handsker, beskyttelsesbriller osv.).
  • Inden betonrenoveringen påbegyndes, anbefales det at der der udføres en undersøgelse af bygværket af en bygningsingeniør.Områder, der ikke behandles med INDUCRET-BIS-0/2, bør tildækkes.
  • Afdæk evt området for at beskytte mod regn.
  • Brug rent vand under fremstillingen af INDUCRET-BIS-0/2. Tilføj ikke yderligere vand eller pulver til mørtel, der er begyndt at størkne. Det kan svække vedhæftningsevnen.
  • Metoder, der ikke er beskrevet i dette datablad, bør kun anvendes efter rådføring med leverandøren.

Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.

  Download:

Teknisk Datablad

Brochure