Betocrete-C17

Tilsætningsmiddel til beton for krystallinsk vandtætning
 
 
Anvendelse

BETOCRETE-C17 (BV) er et tilsætningsmiddel til beton, der giver permanent aktiv vandtætning af forskellige typer konstruktioner:

Drikkevandsbeholdere, spildevandsanlæg, septiktanke, støttemure, tunneller, elevatorskakte, dæmninger samt jorddækkede konstruktioner: pælefundamenter, kældre.


Fordele
 
  • Permanent aktivt
  • Øget styrk
  • Giver yderligere beskyttelse til armering ved at reducere diffusionen af klorioner
  • Kan anvendes i beton med højt v/c-forhold (op til 0,55)
  • Væske; ingen klumper, fordeles let
  • Velegnet til højt vandtryk (op til 14 bar)
  • Kompatibel med de fleste tilsætningsstoffer til beton
  • Det er ikke nødvendigt med vandtætning på overfladen
  • Dokumenteret aktiv tætning af revner på op til 0,4 mm
  • Vælg Betocrete C21, for også at få øjeblikkelig hydrofobisk effekt


Anbefalinger

Beton, der er modificeret med BETOCRETE-C17 (BV) skal produceres og testes i henhold til gældende retningslinjer.

Jævnfør gældende sikkerhedsdatablad fra EU om sundhed og sikkerhed. CE mærket iht DS/EN 934.
Denne oversættelse er baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig. Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
  Download:

Teknisk Datablad

Brochure