Aquafin IC

Krystallinsk vandtætning
Egenskaber
 
 • Trænger ind i betonens porer og kapillarer
 • Permanent aktiv
 • Skal påføres fugtige overflader
 • Uden klorid
 • Kan modstå højt hydrostatisk tryk
 • Beskytter mod karbonatisering
 • Lukker revner på op til 0,4 mm
 • Drikkevandsgodkendt iht. DVGW


Anvendelse
 
 • Udendørs og indendørs vandtætning af kældre, elevatorskakte, fundamenter, støttemure m.m.
 • Vandtætning af beholdere til drikkevand, spildevand, reservoirer, garager, tunneller osv.
 • Vandtætning under afretningslag.

AQUAFIN-IC er velegnet til anvendelse i aggressivt miljø (miljøklasse XA2 i henhold til DIN 4030).


Tekniske data

Basis: sand/cement, tilsætningsstoffer
Farve: grå
Beholder: pose på 25 kg
Vægtfylde: 1,1 kg/l
Blandingsforhold: 25 kg AQUAFIN-IC til 6,75 til 8,0 liter rent vand
Blandingstid: 3 minutter (omrøres med 500–700 o/m) 
Anvendelsestid: 30 til 60 minutter (ved +23° C/60 %) 
Overflade-/arbejdstemperatur: min. +5° C til maks. +35° C. Lavere temperaturer forlænger hærdningsprocessen, og højere temperaturer forkorter den.
Opbevaring og levetid ved oplagring: 12 måneder ved tør og frostfri opbevaring i original og ubrudt emballage. Anvendes straks efter åbning af emballagen.

Materialeforbrug:
Tørfilmtykkelse: min. 0,8 mm-1,5 mm
Jordfugt/ikke-stående overfladevand: 0,75 kg/m2 for ét lag
Uden hydrostatisk tryk: 1,2 kg/m2 for to lag
Opstigende fugt/vandtryk: 1,5 kg/m2 for to lag
*Forbruget kan være større på ujævne underlag


Bæreevne ved +20° C og en relativ luftfugtighed på 60 %:
 
 • regnfast efter ca. 24 timer
 • gåbart efter ca. 5 timer
 • bagfyld efter 3 dage
 • fyldning af beholdere efter ca. 7 dage
 

Tekniske egenskaber

Trykstyrke:
ca. 18 N/
mm2 efter 7 dage
ca. 21 N/
mm2 efter 14 dage
ca. 25 N/
mm2 efter 28 dage

Bøjningsstyrke:
ca. 6 N/
mm2 efter 28 dage
(ASTM C 580:96) 

Trækstyrke:
ca. 1 N/mm2
(ASTM D 4541:2002) 

Vandtæthed:
min. 13 bar på den negative eller positive side (CRD-C 48-92, US)

 

Forberedelse af underlaget

Underlaget skal være fast, rent og have en åben kapillarstruktur. Overfladen skal være porøs og være nem at hæfte på, så kemikalierne let kan trænge ind i betonen. Vandrette overflader skal være ru. Glatte overflader skal slibes mekanisk, så der opnås en god indtrængning.
 
 1. Alt, der kan hæmme vedhæftning, såsom jord, cementslam, olie, hærder, løst materiale, maling osv. skal fjernes ved hjælp af højtryksrensning, sandblæsning eller andre mekaniske metoder.
 2. Udjævn alle grater, lunker og andre beskadigede områder. Dårlige samlinger og synlige revner (ikke-dynamiske) på mere end 0,4 mm skal udmejsles 20 mm bredt og 25 mm dybt og derefter repareres med for eksempel ASOCRET-IM. Klampshuller skal gøres ru.
 3. Sivninger tætnes med FIX 10-S- eller Fix 20-T-stopmørtel.
 4. Beskadigede områder repareres med INDUCRET-BIS-systemet eller ASOCRET-IM afhængig af konstruktionstype.
 5. Alle samlinger og støbeskel kan forbehandles med ASO-Joint-Tape-2000-S og AQUAFIN-RS300 eller AQUAFIN-2K/M (se de respektive tekniske datablade).
 6. Underlaget skal være fugtigt, inden AQUAFIN-IC påføres. Sørg for, at overfladen er helt mættet, så kemikalierne lettere kan trænge dybt ind. Underlaget bør være matfugtigt frit for stående blankt vand.


Blanding

6,75 til 8,0 liter rent vand hældes i en ren blandespand og blandes med en passende mængde tør mørtel under omrøring (500–700 o/m), indtil en ensartet opslemning eller sprøjtbar konsistens opnås. 

Bland ikke mere, end hvad der kan bruges i løbet af materialets anvendelsestid. Efter en hærdetid på min. 3 minutter omrøres igen.


Påføring

Opslemning:
Påfør to lag AQUAFIN-IC i den nødvendige mængde og med en slemme-konsistens. Anvend en hvidtekost. Fej underlaget grundigt. Påfør et evt. andet lag vådt i vådt.

Spray:
AQUAFIN-IC kan sprayes på med en egnet lufttryksspray. Spray i cirkelbevægelser i et eller to lag afhængig af vandbelastningen. Påfør et evt. andet lag vådt i vådt.

Hærdning og beskyttelse:
a) Udendørs eller områder, der ikke er overdækket: Sørg for, at AQUAFIN-IC er fugtig i min. 3 dage. Afdæk områder, der udsat for sol, vind og frost. Området fugtes igen med jævne mellemrum. Start dagen efter påførslen, hvis det ikke er dækket af plastik. Det nye lag skal beskyttes mod regn i minimum 24 timer. Bagfyldning kan foretages 1-3 dage efter sidste lag, afhængig af temperaturen.
b) Indendørs: I meget fugtige områder vil materialet hærde hurtigt. I relativt tørre områder skal det holdes fugtigt i min. 3 dage. Sørg for, at der i 24 timer er tilstrækkelig ventilation i områder med dårlig ventilation.
c) Beholdere: Kan bruges efter 3 dage.

Hvis der er tale om beholdere til drikkevand, skal den renses grundigt, inden den tages i brug.


Råd
 • AQUAFIN-IC kan ikke bruges som tilsætningsstof til beton eller puds.
 • Reaktionen mellem AQUAFIN-IC og fri kalk i beton kan resultere i udblomstring. Det er ikke skadeligt og kan børstes væk med en kost.
 • Farven afhænger af betonens fugtighedsgrad.
 • Det er nødvendigt med et fast underlag for, at bindingen mellem overflade og lag bliver langtidsholdbar. Materiale, der hæmmer vedhæftningen, skal fjernes helt. Anvend højtryksspuling (> 400 bar), ultrahøjtryksspuling (> 2000 bar) eller sandblæsning. Rensningen afsluttes med vandspuling.
 • Forvent temperaturer på omkring +10° C til +15° C i vandbeholderne. Som hovedregel er 7 dage tilstrækkeligt. Undgå kondensering og opstuvet overfladevand i denne periode. Der må ikke blæses med ukontrolleret varm luft.
 • For at forbedre anvendelsestiden ved høje temperaturer kan materialet opbevares et køligt sted over +5° C og kun udsættes for varme temperaturer lige inden blandingen. Hvis det er nødvendigt at tilføje vand, vil koldt vand ligeledes forbedre anvendelsestid.
 • Der kan gå op til en måned, før vandtætningsegenskaberne for AQUAFIN-IC er maksimale. Omgivelsestemperaturer, fugtighed, betonsammensætning etc. vil spille ind.

Se gældende europæiske sikkerhedsdatablade.
Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
  Download:

Teknisk Datablad

Brochure