Ejby Mølle

Tætning udefra af tank i drift.

Spildevandsanlæg


Det særlige aggressive vandmiljø i spildevandsanlæg imødekommes i løsninger til både rådnetanke, kemikaliebeholdere og overløbsbassiner.

Samtidig løses opgaver omkring pumpestationer og andre almindeligt belastede proces beholdere.
  
 
 
   
 
 

Hartkornsvej, Amager

Behandling af brøndringe