INDUCRET-BIS-5/40

Reparationsmørtel (5–40 mm)
Egenskaber

INDUCRET-BIS-5/40 er en stærk reparationsmørtel til reparationer på 5–40 mm tykkelse, med følgende egenskaber:
 
 • en cementbaseret reparationsmørtel til lodrette og vandrette flader
 • brugsklar efter blanding med vand
 • vandtæt
 • dampdiffusionsåben
 • bestandig over for frost og tøsalt
 • CO2-bremsende
 • hærder uden svind eller revner selv ved dynamisk belastning
 • høj modstandsdygtighed mod karbonatisering

INDUCRET-BIS-5/40 bruges sammen med INDUCRET-BIS-0/2.Anvendelse

INDUCRET-BIS-5/40 er en stærk, reprofileringsmørtel til fyldning af hulrum på op til 40 mm på lodrette og vandrette flader samt lofter. Anvendes til renovering af konstruktioner med dynamisk belastning (f.eks. under kørebanebelægninger og betonbrystninger).Tekniske data

Farve: cementgrå
Basis: cement
Komponenter: 1
Kornstørrelse: op til 2 mm
Vægtfylde (hærdet mørtel): 1,6 kg/dm3
Vægtfylde (frisk mørtel): 2,1 kg/dm3
Anvendelsestid: ca. 60 minutter ved +20 °C
Videre arbejde efter: min. 1 dag
Temperatur ved påføring: min. ca. +5 °C, maks. ca. +35 °C
Trykstyrke:
24 timer ca. 14 N/mm2
7 dage ca. 50 N/mm2
28 dage ca. 60 N/mm2
Bøjningsstyrke:     
24 timer ca. 4 N/mm2
7 dage ca. 8 N/mm2
28 dage ca. 9 N/mm2
 
Udvikling i trækstyrke* Bøjningsstyrke* N/mm² Trykstyrke* N/mm²
0,5 time Ca. 1,0 Ca. 3,0
24 timer Ca. 4,0 Ca. 15,0
7 dage Ca. 10,0 Ca. 30,0
28 dage Ca. 7,0 Ca. 40,0


Forberedelse af underlaget

Inden påføring af INDUCRET-BIS-5/40 skal den fritlagte armering behandles med rustbeskyttelsen INDUCRET-BIS-0/2. Cementbaserede overflader skal være faste, ru og bæredygtige, uden cementslam samt fri for løst materiale eller materialer, der hæmmer vedhæftningen (olie, fedt, gummimærker, malingrester eller andre forurenende stoffer). Det er nødvendigt at forberede overfladen ved f.eks. sandblæsning, højtryksrensning, fræsning eller slibning. Underlaget skal forvandes grundigt og  være matfugtigt, inden INDUCRET-BIS-0/2 påføres.

Gennemsnitlig trækstyrke for underlaget: min. 1,5 N/mm2.


Blanding

Blandingsforhold:

25 kg INDUCRET-BIS-5/40
ca. 3,5-3,75 liter vand

Fyld et blandekar med op til 80 % af  vandet. Tilføj INDUCRET-BIS-5/40 lidt efter lidt under konstant omrøring med en velegnet omrører (ca. 300 o/m). Bland grundigt i ca. 3-5 minutter til en ensartet masse. Tilføj de resterende 20 % vand, og bland i yderligere 2 minutter. Anvend en tvangsblander til store mængder.

Bland ikke mere, end hvad der kan bruges i løbet af den angive anvendelsestid.

Værktøj:
Murske, spartel, glitteværktøj og pudsebræt.

Håndkraft:
INDUCRET-BIS-5/40 må kun anvendes sammen med primeren INDUCRET-BIS-0/2.

Primer:
INDUCRET-BIS-0/2 påføres det matfugtige underlag med en kost, så det er helt dækket og porerne er fyldte. INDUCRET-BIS-5/40 skal påføres vådt i vådt. INDUCRET-BIS-5/40 påføres Ovenpå den friske primer med et dertil egnet værktøj i den ønskede tykkelse. Til sidst trykkes mørtlen på plads og afrettes.

Ved påføring med vådsprøjte:
Det er ikke nødvendigt med primer, når der anvendes vådsprøjte. De to lag INDUCRET-BIS-0/2 til rustbeskyttelse skal påføres mindst 72 timer før INDUCRET-BIS-5/40 sprayes på. Når INDUCRET-BIS-5/40 påføres, må overfladen kun være matfugtig. Reprofilering med spraymetoden foretages, efter materialet er blandet i en tvangsblander med fødepumpe og med en MAWO-dyse. Det er vigtigt at anvende en industrikompressor (min. 4 m3 luft/4-5 bar) for at få en jævn påføring.

Uden tvangsblander:
Pumpesystem: High Comp Power
Pumpe: XP 120
Vandkrav: ca. 330-370 liter/time
Dyse: MAWO-dyse 35/12 mm
Maks. slangelængde 50 m
Sprøjteafstand: 0,5-1,0 m

PFT-pumpesystem:
Multi Mix-tvangsblander
Pumpe N2FU400/fremførinssnegl D8-1,5
Reprofileringsdyse 35/12 mm
(Sprøjte til reprofilering)
Maks. slangelængde 50 m
Sprøjteafstand: 0,5-1,0 m

Inotec-pumpesystem:
Inomix-tvangsblander ZM80 Jet Mix
Inobeam F21 light/fremføringssnegl D8-1,5
Mørtelslange på 25 mm i diameter
Reprofileringsdyse 35/12 mm
(Sprøjte til reprofilering)
Maks. slangelængde 50 m
Sprøjteafstand: 0,5-1,0 m

Materialepåføring:
Ved hjælp af lufttilførsel i dysen, sprayes mørtlen i et ensartet, cirkulært mønster. 

Huller, lunker, hulrum bag armeringsjernet, uregelmæssigheder i væggen osv. udfyldes og udjævnes ved første påsprøjtning. Dernæste sprøjtes andet lag på, indtil den ønskede materialetykkelse opnås. Efterfølgende afrettes.

Materialeforbrug (færdige blanding):
Ca. 1,8 kg/m2/mm tykkelse,
ca. 1,0 liter/blanding = 2,13 kg


Hærdning og beskyttelse

Overfladen fugtes og afdækkes i min. én dag efter påføringen af INDUCRET-BIS-5/40 (f.eks. afdækning med plastik) for undgå hurtig udtørring på grund af sollys, blæst og/eller høje temperaturændringer. Overfladerne skal beskyttes mod for tidlig vandfordampning ved at holde dem fugtige f.eks. ved støvsprøjtning eller ved at afdække med jute eller lignende foranstaltning.


Rengøring

Værktøjet skal rengøres grundigt efter brug.


Emballage og opbevaring

Poser med 25 kg. 12 måneder i den originale, ubrudte emballage på et tørt og køligt sted med +10 °C.


Sundhed og sikkerhed

INDUCRET-BIS-5/40 indeholder cement, der danner en alkalisk reaktion med fugt. Undgå derfor kontakt med øjne og hud. Mørtelstænk skal straks vaskes grundigt af med rigeligt vand. Søg hjælp hos en øjenlæge, hvis det kommer i øjnene. Opbevar INDUCRET-BIS-5/40 uden før børns rækkevidde. Jævnfør gældende sikkerhedsdatablad fra EU om sundhed og sikkerhed.


Anbefalinger
 • Inden betonrenoveringen anbefales det at der der udføres en undersøgelse af bygværket af en bygningsingeniør.
 • Afdæk evt området for at beskytte mod regn.
 • Byggeunderlag og lufttemperaturer under +20 °C forsinker hærdetiden og over +20 °C forkorter hærdetiden.
 • Brug kun rent vand under blandingen af INDUCRET-BIS-5/40. Tilføj ikke yderligere vand eller pulver til mørtel, der er begyndt at størkne. Det kan svække klæbeevnen.
 • På store områder påføres maks. 20 mm med spartel pr. arbejdsgang. Ønskes et tykkere lag, anbefales at påføre af flere omgange. Hvis der anvendes sprøjte, kan der påføres op til 40 mm per arbejdsgang.
 • Metoder, der ikke udtrykkeligt er forklaret i dette datablad, må kun anvendes efter rådføring med leverandøren.

Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.

  Download:

Teknisk Datablad

Brochure