FIX-20-T

Hurtighærdende, ekspanderende vandtætnings- og stopmørtel
 
Anvendelsesområde

FIX 20-T er en særligt hurtighærdende, cementbaseret mørtel til forsegling af gennemføringer, støbeskel og revner i beton under tryk samt murværk og natursten. Sivninger tætnes hurtigt på grund af den ekspanderende effekt. Den stærke vedhæftningsevne giver en holdbar forsegling.
 
 • Standser øjeblikkeligt indtrængende vand for eksempel i kældre, skakte, rørgennemføringer osv.
 • Til reparation af betonkonstruktioner forud for overfladebehandling med vandtætningsprodukter (f.eks. AQUAFIN IC)
 • Til indstøbning af forankringer og andre monteringsdele, der skal kunne belastes med det samme.

Egenskaber
 • Reaktiv hurtigmørtel
 • Hurtighærdende – også under vand
 • Hæfter nemt på betonunderlag
 • Kan bruges sammen med det krystallinske vandtætningsmiddel AQUAFIN-IC
 • Til indendørs og udendørs brug
 • Uden klorid og uden korrosionsdannende stoffer. Kan modstå højt hydrostatisk tryk.


Tekniske data
 
Basis: cement, tilsætningsstoffer
Farve: cementgrå
Vægtfylde: ca. 1,4 kg/dm3
Temperatur, underlag: +5° C til +35° C
Anvendelsestid: ca. 2-3 minutter*)
Afbindingstid: ca. 3-5 minutter*)
Forbrug:  Målt værdi 5,6%, grænseværdi max 8,5%
Opbevaring: Tørt, 6 måneder i den originale ubrudte 20 kg plastspand. Anvend indholdet umiddelbart efter åbning. 

 

Udvikling i trækstyrke*

Bøjningsstyrke* N/mm²

Trykstyrke* N/mm²

0,5 time

Ca. 1,0

Ca. 3,0

24 timer

Ca. 4,0

Ca. 15,0

7 dage

Ca. 10,0

Ca. 30,0

28 dage

Ca. 7,0

Ca. 40,0

*) ved en lufttemperatur på +20° C og en blandevandstemperatur på +15° C


Forberedelse af underlaget


Underlaget skal være fast, stabilt, rent og fri for alt, der kan hæmme vedhæftningen. Løst materiale skal fjernes. For en sikker forankring af FIX 20-T skal der udmejsles mindst 3 cm, formet som en svalehale.


Påføring

Først skal pulveret blandes med ca. 25 % vand til en ensartet, bearbejdelig mørtel. Bland ikke mere mørtel, end hvad der kan bruges på to minutter. Ved sivende vand trykkes mørtlen ind og holdes, indtil den er hærdet. Anvend håndkraft. Inden mørtlen er fuldt hærdet, mærkes en tydelig varmeudvikling.

Ved et højt vandtryk kan det være nødvendigt at omdirigere vandet med en slange eller et rør for at minimere vandtrykket og gøre tætningen nemmere. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at udmejsle dybere, hvor vandstrømningen er stærkest, og dernæst montere en slange eller et rør med FIX 20-T-mørtel. Efter en passende tørretid fjernes slangen eller røret, og hullet tætnes med mørtel som beskrevet ovenfor.


Anbefalinger
 
 • Områder, der ikke behandles, afdækkes under påføring af FIX 20-T.
 • Foretag relevante tests først.
 • Ved lave temperaturer skal der bruges så varmt vand som muligt og opvarmet pulveret. Ved høje temperaturer skal er bruges så koldt vand som muligt, og nedkølet pulver. Som hovedregel må pulverets temperatur ikke overstige +23° C.
 • FIX 20-T må ikke blandes med eller komme i kontakt med gips.
 • Når produktet anvendes, skal de personlige sikkerhedsforanstaltninger overholdes (f.eks. egnede handsker, beskyttelsesbriller osv.).

Jævnfør gældende sikkerhedsdatablad fra EU om sundhed og sikkerhed.
Denne oversættelse er baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig. Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
  Download:

Teknisk Datablad

Brochure