Ølholm-Uldum vejbro


Bygherre: Vejdirektoratet

Rådgiver: Rambøll A/S

Entreprenør: MT Højgaard A/S

Udførelse: 2003


Opgaven bestod i at tætne en nystøbt bundplade, som var utæt.

Bundpladen er udført som en 20 cm dobbeltarmeret betonplade udstøbt mellem 2 spunsvægge. På spunsvæggene er der påsvejst et 50 x 50 mm vinkeljern til at sikre sammenhængen mellem spuns og bundplade. Ved støbeskellet mod spunsvæggen er der monteret et fugebånd.

Der blev konstateret opsivninger af grundvand i betonpladen ved spunsvæggens bugter.

Områderne hvor der sivede vand op blev bortmejslet, med efterfølgende tætning.


1. Konstateret indsivning og gennem betonen

   
Fugebånd forventet intakt.


2. Udmejsling og vurdering af skadens omfang

    
Ved op til 10 cm udmejsling af dårlig beton fremkom indsivning i op til
10-15 cm vandstråle.Detalje


3. Skaderne udbedres

 

 
Udmejslinger er repareret og afsluttet med beskyttende overfladebehandling.


4. Efter nogle dage


De første øverste meter er tætnet. Den påbegyndte krystallisering er synlig
og området er nu tørt.