Tinghøj Vandreservoire

Renovering indefra.

Drikkevandsanlæg


Vores løsninger til drikkevandsanlæg bygger på velkendte løsninger gennemprøvede og godkendte i mange lande.

Arbejdet foregår udefra eller indefra efter behov. Rørgennemføringer, revner og støbeskel, tætnes mod sivende vand og under vandtryk.

Vi har løsninger til problemer med potentielt bevægelige bygningsdele
 
 
 
   
 

Deigvad Vandværk

Tætning af nybyggeri.