Vejbroer, Fredensborg


Bygherre: Fredensborg Kommune

Entreprenør: Dolenco ApS

Rådgiver: Cowi

Udførelse: 2004-8

Vejbroer over cykelstier.

Der blev konstateret revner og sivninger i konstruktionerne.

Opgaven bestod i at tætne/beskytte kommunens eksisterende broer nedefra samt på siden af kantbjælkerne.

Først er overfladerne afrenset og forvandet.

Herefter er overfladerne behandlet.