Kildeskovshallen, Gentofte

Renovering af svømmebassin


Bygherre: Gentofte Kommune

Entreprenør: DS Semaco A/S

Rådgiver: Cowi A/S

Udførelse: 2009


Opgaven bestod i at tætne eksisterende bassiner i drift, udefra.

I forbindelse med en stor renovering blev der konstateret udsivninger i støbeskel, revner og omkring rørgennemføringer.

I områder hvor der var sivende vand blev der udmejslet og tætnet.

Dele af overfladen er herefter overfladebehandlet.

Under arbejdet var bassinet ude af drift, men der var 1,0-1,5 meter vandtryk.


Under udførelse af tætningen blev eksisterende belægninger først fjernet.