Asodur K900

Revneforstærker

 
Egenskaber

ASODUR-K900 er en letflydende, opløsningsmiddelfri, 2-komponent epoxyklæber med fremragende vedhæftning på beton, afretningslag, sten mv.
 
 • særdeles god indtrængningsevne
 • høj klæbeevne
 • hurtig afhærdning
 • kemikaliebestandig
 • vand- og frostbestandig


Anvendelse
 
 • Til forstærkning af fuger og revner i afretningslag og beton
 • Til forsegling af hulrum under afretningslag
 • Til reparation af sten, beton mv.
 • Egnet til anvendelse ifm gulvvarme


Tekniske data
 
Bindemiddel: 2-komponent epoxyklæber
Farve: gullig transparant
Viskositet: ca. 360 ± 50mPa s ved +23° C
Blandingsforhold: 100 : 50 vægtandel
Vægtfylde: ca. 1,10 g/cm3
Hærdetemperatur: min. +8° C
Forarbejdningstid ca. 12 min.
Viderebearbejdning: ca. 4 timer ved +23° C
Gennemhærdet: efter ca. 7 dage ved +23° C
Beholder: Leveres i en kasse med 5 sæt:
   1 sæt = 1 kg i 3-kammer pose, 20 strips, ét par engangshandsker
   1 sæt = 0,5 kg i 3-kammer pose, 10 strips, ét par engangshandsker
Rengøring: værktøj rengøres straks efter brug med Aquafin-rens
Opbevaring: 18 måneder i originalemballage, køligt og tørt over 10 ° C 


Forberedelse af underlaget

De behandlede underlag skal være
 
 • tørt og fast
 • fri for hæftningshæmmende stoffer: for eksempel støv, cementfilm, fedt malingsrester og lignende
 • forhindre fugt bagfra under afhærdningen

Som forberedelse til installationen, kan underlaget, efter overfladens beskaffenhed, afrenses ved slibning, kostes, fejes eller støvsuges. Desuden skal overfladen overholde følgende: 

Cementbaserede:
 
Betonkvalitet: min. C 20/25
Afretningslag, krav: min. EN 13813 CT-C25-F4
Alder: min. 28 dage
Trækstyrke: 1,5 N/mm2
Restfugt: < 4 % (CM-Metode)


Påføring af produktet

Komponent A og B ligger i afmålt forhold i pakningen. Strimlen mellem dem fjernes og posen masseres, så de to dele blandes (i ca 3 minutter). Indholdet skal være mindst 15 °C, når det trykkes ud af hullet i hjørnet (låget skrues af).

Vejledning/forbrug:

1. Lukning af revner i beton og afretningslag inklusiv brug af strips:

Revner/fuger skæres op med en vinkelskærer i 1/2 til 2/3 af afretningslaget. Vinkelret på revnen/fugen, skæres med 30 cm mellemrum en 10 cm lang fuge. Løst materiale støvsuges op af fugen.

Fugen fyldes til overkant med væsken og stripsene trykkes ned i materialet. Umiddelbart efter strøs kvartssand (kornstørrelse 0,2-0,7 mm) over området.

Efter afhærdning, fjernes det løse sand og efter ca 4-5 timer kan overfladen slibes jævnt med sandpapir (60). Her efter afsluttes normalt med en støvsugning.

2. Spartling af ujævnheder:

Kan udføres med en blanding 1:1 af ASODUR-K900 og kvartssand (0,1–0,4 eller 0,2–0,7 mm).
Underlaget grundes først med ASODUR-K900.

Forbrug: ca. 300–500 g/m2.

Spartelmassen trækkes på med et glittebrædt, hvorefter der strøs kvartssand i. Forbrug af færdig spartelmasse: ca. 1600g/m2/mm lagtykkelse.

3. Reparation af dybere skader:

Lagtykkelse: ca. 3-15 mm . Forhold 1 : 7,5-10 af ASODUR-K900 og kvartssand (0–1,5 mm)

Den afmålte mængde ASODUR-K900 blandes ned i kvartssandet til en homogen masse. Underlaget grundes med ASODUR-K900 inden fyldning. Forbrug: ca. 300–500 g/m2. Der lægges minimum 5 mm lagtykkelse og udjævnes med feks et glittebrædt, hvorefter der strøs kvartssand i.

Forbrug: ca. 2,0 kg/m2/mm lagtykkelse. Følg forskrifterne på emballagen under udførelsen.


Anbefalinger

• Behandlingen udføres først, når afretningslaget er afhærdet.

• Forarbejdningstiden og afhærdningstiden afhænger af temperaturen. Højere temperatur forkorter tiden. Ved lavere temperaturer forøges materialeforbrug også..

Bindingen mellem de forskellige lag kan påvirkes ved opfugtning og tilsmudsning af overflader mellem påføring af de forskellige lag.

• Går der for lang tid mellem arbejdsgangene, kan det være nødvendigt at gøre arbejdet om.

Området skal beskyttes mod regn de første timer efter udførelsen, da det kan påvirke afhærdningstiden og i værste tilfælde skal arbejdet gøres om.

Se gældende europæiske sikkerhedsdatablade.
Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
  Download:

Teknisk Datablad

Brochure