Unifix-2K

Elastisk fliseklæber
 
Egenskaber
 
 • Højfleksibel fliseklæber
 • Til vanskelige og krævende underlag
 • I henhold til DS/EN 12004, C1 TE S2
 • Kan også bruges på friske underlag
 • Dampdiffusionsåben
 • Vandtæt
 • Frostbestandigtandig


Anvendelse

UNIFIX-2K er en fliseklæber, der påføres i et tyndt lag og kan anvendes til montering af fliser med lav sugeevne ≤ 0,5 %, klinker, mosaik og natursten. UNIFIX-2K er særligt velegnet til balkoner, terrasser, svømmebassiner og vandbeholdere, på opvarmede konstruktioner, på frisk, cement-baseret, bærende underlag og til materiale, der har dårlig sugeevne. 

På grund af den høje elasticitet er UNIFIX-2K velegnet ved høj belastning, såsom udendørs mellem underlag og fliser eller ved udlægning på friske, gåbare afretningslag (ca. tre dage efter udlægningen) og opvarmede afretningslag. Det er derfor særdeles velegnet til montering af storformatfliser. (Tværgående deformation i henhold til DIN 12002 og retningslinjer for fleksible klæbestoffer fra juni 2001: > 30 mm uden brud på prøvestykket). 

UNIFIX-2K's dampdiffusionsevne sikrer, at fugtige, cementbaserede underlag kan tørre, selvom fliserne er monteret tidligt. Det er ikke nødvendigt at opvarme afretningslagene, inden fliserne monteres. UNIFIX-2K kan bruges sammen med AQUAFIN-2K/M til vandtætning af fliser.


Tekniske data
 
  UNIFIX UNIFIX-B
Basis: sand/cement flydende polymer
Farve: grå hvid
Blandingsforhold: 3 dele 1 del
  i forhold til vægt i forhold til vægt
Emballage: 25 kg pose 8,33 kg spand
Opbevaring: 12 måneder 12 måneder
     
  UNIFIX-2K (færdigt produkt)
Blandingstid: ca. 3 min (omrøres med 300 o/m)
Underlags-/bearbejdningstemp.: +5 °C til +25 °C
Anvendelsestid *): ca. 2 timer
Åbentid *): ca. 30 min.
Fugebar *): tidligst efter to dage afhængig af underlagets sugeevne
Gangbart *): tidligst efter to dage afhængig af underlagets sugeevne
Belastningstør *): tidligst efter 14 dage afhængig af underlagets sugeevne
Deformation: 30,9 mm i henhold til DIN 12002
Forbrug: med vand. Straks efter brug
  ca. 2,90 kg/m² med en tandspartel på 6 mm
  ca. 3,80 kg/m² med en tandspartel på 8 mm
  ca. 4,80 kg/m² med en tandspartel på 10 mm


Afprøvninger:
• DIN EN 12004
• DIN EN 12002, meget fleksibel fliseklæber

*) ved +20° C og en relativ luftfugtighed på 65 %


Forberedelse af underlaget

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, tilstrækkeligt jævn, uden gennemgående revner og fri for olie, maling, cementslam samt løst materiale. Det skal være stabilt og have en lukket overflade. 

Når fliserne monteres, skal underlaget, dets forbehandling, påføring af UNIFIX-2K m.m. være i overensstemmelse med DIN 18157, del 1. Sugende underlag primes med ASO-Unigrund. Underlag af gips skal slibes, støvsuges og primes med ASO-Unigrund-K, blå, ligesom alle andre gipsbaserede underlag. 

Restfugt må ikke overstige 0,5 % uopvarmet og 0,3 % opvarmet, for afretningslag af gips.

Hvis gulvet er ujævnt, kan det nivelleres med SOLOPLAN-30.


Påføring

UNIFIX-2K består af to komponenter, og nedenstående blandingsforhold bør overholdes.

Blandingsforhold: 25 kg UNIFIX: 8,33 kg UNIFLEX-B

Først skal væsken (UNIFLEX-B) hældes i den rene blandespand. Derefter tilføjes pulveret (UNIFIX) under omrøring, og det blandes til en ensartet konsistens. (Omrøres langsomt). Der kan efterfølgende tilføjes op til 10 % ekstra vand, hvis forarbejdningen skal være lettere. Blandingen skal hvile i kort tid og derefter omrøres igen. Bland ikke mere klæber, end hvad der kan bruges i løbet af anvendelsestiden. Klæberen påføres underlaget med en spartel og stryges derefter ud med en velegnet tandspartel. Fliserne trykkes på plads inden for klæberens åbentid. 

UNIFIX-2K kan anvendes til vådrumstætning, hvor det påføres i et jævnt lag med 2 mm tykkelse. ASO-tætningsbånd-2000 arbejdes ind i UNIFIX-2K ved støbeskel eller hen over dilatationsfuger, uden at der dannes hulrum eller folder. Når det vandtætte lag er hærdet, monteres fliserne som beskrevet tidligere.


Råd
 • Når der skal monteres fliser i krævende omgivelser udendørs (balkoner og terrasser), anbefales det at anvende de meget elastiske produkter AQUAFIN RS300 eller AQUAFIN-2K/M sammen med UNFIX-2K.
 • På friske underlag bør flisestørrelsen begrænses til et overfladeareal på 0,36 m², 60 x 60 cm. Sørg for, at fugebredden er mindst 3 mm. Ved storformatfliser bør der udføres yderligere CM-% på afretningslaget. Ved cementbaseret, flydende afretningslag eller afretningslag uden vedhæftning til underlaget skal restfugt være ≤ 2,0.
 • I de gældende retningslinjer angives ventetider på 28 dage for cementbaserede underlag. Mange års erfaring viser, at den elastiske fliseklæber UNIFIX-2K er en problemfri og sikker løsning også til friske underlag. Vi anbefaler, at disse metoder aftales kontraktligt.
 • Der bør anvendes en tandspartel på minimum 8 mm for at kunne udjævne små uregelmæssigheder i underlaget. Opvarmning af ovennævnte afretningslag skal udføres fra 21. dag for monteringen i henhold til relevante retningslinjer. Monteringen skal påbegyndes så tidligt som muligt efter, at afretningslaget er gåbart (min. efter 3-8 dage). Afretningslaget skal have nået 70 % af den fulde styrke (normalt efter 7 dage). Anvend hydraulisk fugemørtel til fugningen, f.eks. ASO-Flexfuge.
 • Når der arbejdes på friske cementbaserede underlag (afretningslag, opvarmede afretningslag), bør der tages højde for afretningslagets reducerede styrke. Opbevar ikke tungt værktøj, byggemateriale osv. på afretningslaget, især ikke på områder, hvor der er risiko for revner.
 • Når der arbejdes med natursten og kunststen, bør der tages højde for produktets individuelle egenskaber (tendens til misfarvning, risiko for krumning) og anbefalingerne fra producenten. Afhængig af typen af natursten og påføringen anbefaler vi at montere med CRISTALLIT-produkterne eller UNIFIX-S3 på balkoner og terrasser.
 • For at undgå krumning på grund af vandabsorbering anbefaler vi at anvende ASODUR-EK98 til montering af agglomerater/syntetisk sten.
 • Direkte sollys og træk kan resultere i tidlig huddannelse og kortere åbentid.
 • UNIFIX-2K er en hydraulisk dispersionsklæber, som skal beskyttes mod skadelige vejr- og klimaforhold samt mod vand og frost, indtil det er fuldt hærdet.
 • Svømmebassiner, vandbeholdere osv. må tidligst fyldes efter 28 dage.
 • Underlag af gips primes med ASO-Unigrund-GE eller ASO-Unigrund-K, blå (blandingsforhold 1:3 med vand). UNIFIX-AEK er særligt velegnet til modvirkning af ettringit-dannelse ved montering af fliser på gipsunderlag med en restfugtighed på op til 1,0 % opvarmet og 1,5 % uopvarmet.
 • Klæbemiddel, der er begyndt at stivne, bør ikke ikke viderebearbejdes med friskt vand eller mørtel, da der er risiko for svækket styrke.
 • Direkte kontakt mellem cementbaseret klæber og afretningslag af magnesit vil skabe en kemisk reaktion, der ødelægger afretningslaget. Undgå fugtpåvirkning på undersiden af underlaget. Slib afretningslaget mekanisk, og påfør primer med epoxyharpiks ASODUR-V360W blandet med maks. 5 % vand (ca. 250 g/m²). Efter 12 til 24 timer påføres andet lag ASODUR-V360W (ca. 300–350 g/m²). Det andet lag dækkes af 0,5–1,0 mm kvartssand, mens det stadig er vådt. Efter yderligere 12–16 timer kan monteringen fortsættes.
 • I konstant våde områder (svømmebassiner, vandbeholder osv.), anvendes UNIFIX-2K på en velegnet vandtætningsmembran.

Se gældende europæiske sikkerhedsdatablade.
Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
  Download:

Teknisk Datablad

Brochure